Les seves mercaderies, en el lloc indicat, en el moment just

Intertrànsit ofereix serveis de magatzematge, recepció i distribució per a donar un servei integral de les seves operacions de Comerç Exterior.
Disposem de magatzems propis, a més de custodiar les seves mercaderies, podem oferir un ampli ventall de possibilitats per a gestionar els seus productes fins a destí final.

  • Control de Stock en temps real a la web
  • Control de Stocks per unitats, caixes, palets i d’altres barems de classificació.
  • Control segons FIFO, per a partides d’ingrés, caducitat o lots de fabricació.
  • Cross Docking per a mercaderies amb immediata recepció i distribució a tot Espanya.
  • Picking (preparació de comandes).
  • Packing (embalatge).
  • Manipulacions diverses.
  • Traçabilitat a través del nostre sistema informàtic.
  • Servei d’emmagatzematges especials, dipòsits duaners, fiscals, R.A, etc…
  • Dipòsit distint al duaner (DDA) autoritzat a les nostres instal•lacions de Montornès del Vallès.

Oferim un servei personalitzat a les necessitats de cada client.

Logistica_detalle