Barcelona 10/03/2020

Estimats clients i col∙laboradors,
A causa de la situació actual amb relació al COVID19 i amb l’objectiu de prevenir al màxim l’expansió a la nostra regió, Intertransit ha
decidit prendre les següents mesures preventives tot seguint les instruccions i recomanacions dels organismes oficials:

1 . Els xofers que arribin a Intertransit per carregar/descarregar mercaderies hauran de portar mascareta i guants a
l’entregar documentació a les nostres oficines.
2 La documentació haurà d’anar enganxada a la mercaderia (palet, caixa, etc) dins d’una bossa porta‐documents
auto‐adhesiva . D’aquesta manera el xofer només haurà d’entregar el CMR per signar. És molt important
conscienciar al personal sobre la importància d’aquest procediment amb la finalitat de minimitzar el risc de
transmissió.

Atentament
INTERTRANSIT S.A.