A més de les CONDICIONS GENERALS D’EXPEDICIÓ, INTERTRÀNSIT posa a la seva disposició l’assegurança “a tot risc” de mercaderies generals, segons les clàusules ICCA (Institute Cargo Clauses All Risk) amb cobertura porta-porta.

Consulti altres opcions d’assegurança per a mercaderies sensibles, ADR, objectes de valor, obre d’art, efectes personals, peribles, mercaderia usada o devolucions.

Seguros