Intertrànsit, S.A. va ser fundada al Setembre de 1983, per Eduard Aragonés i Josep Maria Santos, dos professionals procedents de multinacionals de la industria del transport internacional i la logística

Durant aquests més de 30 anys, l’activitat empresarial s’ha realitzat amb un clara vocació i visió de Servei, orientat per a cobrir les necessitats del mercat en clara expansió exportadora a Europa i resta del món a conseqüència de la necessitat de creixement de les empreses del nostre interland.

Des dels nostres inicis, l’equip de professionals de Intertrànsit ha estat sempre el nostre major actiu, controlant amb eficàcia els serveis contractats, personalitzant les seves accions i encaminant-les fins a la seva total realització gràcies a una extensa cartera de clients que avalen la nostra marca i Societat.

INTERTRÀNSIT sempre ha dirigit intensament les seves inversions cap a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La informàtica, internet i les Telecomunicacions (Sistema ERP per a la inter connectivitat de tots els nostres departaments i delegacions, web tracking, radiofreqüència, sistema EDI…) ens permeten oferir als nostres clients eines potents en tots els aspectes del transport internacional, duanes, magatzematge, picking i distribució, essent avui en dia part inseparable de la experiència en logística integral.