Com a experts en Comerç Exterior, estem estretament relacionats amb els tràmits i procediments duaners, tant a origen com a destí. Per això, i en relació a l’àmbit duaner, podem oferir els següents serveis:

   • Tramitacions duaneres de export/import.
   • Consultes sobre legislació duanera en general, aranzels, política agrícola comunitària, impostos especials, règims duaners…
   • Dipòsits fiscals i altres tipus de recintes duaners.
   • Dipòsit distint al duaner (DDA) autoritzat en les nostres instal•lacions de Montornès del Vallès.
   • Tràfics de perfeccionament actiu o passiu.
   • Trànsits
   • Confecció i presentació mensual, en format electrònic, de la seva Declaració Estadística Intracomunitària (INTRASTAT), del total dels seus intercanvis de mercaderies amb els Estats membres de la CEE.
   • Confecció del Document Trimestral de Recapitulació d’Operacions Intracomunitàries (Mod. 349).
Aduana