Comptem amb els certificats internacionals més importants del sector

Certificació ISO 9011

Intertrànsit és empresa certificada mitjançant ISO 9001 per Applus des del 21 de desembre de 2012 en les nostres instal•lacions centrals de Montornès del Vallès per a les activitats d’operador logístic i transitari.

Intertransit_ISO_9001_ang

Certificació IATA

Registre: No.: 78-4 7604

Intertrànsit és agent IATA (Federació Internacional d’Agents de Càrrega Aérea) per al seu servei de transport aeri.

També comptem amb Dipòsit Distint al Duaner (DDA) autoritzat en les instal•lacions centrals, que suposa una optimització a nivell fiscal i financer de totes les operacions de comerç exterior dels nostres clients.

IATA

Socis de ATEIA y FETEIA-OLT

ATEIA_FETEIA

Registres

Visat (Targeta de Transport)

Autorització d’Operador de transport (OT)

No. 06429310-2

Registre Sanitari

Inscripció en el Registre Sanitari de Montornès

No.40.07597/CAT

Inscripció en el Registre Sanitari d’Alcalà de Henares

No.40.00027286/M

Inscripció en el Registre Sanitari de Lliçà

No.40.12784/CAT

Inscripció en el Registre Sanitari d’Empreses Alimentaries i Aliments (RGSEAA)

No. 40.19631/B

Intertrànsit està inscrita en el Registre General Sanitari d’Aliments com a empresa autoritzada per a magatzematge dedicat al sector alimentari.

Registre SANDACH

Inscripció en el Registre del sector de l’Alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes Animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH)

No. ESP08602408.

Autoritzacions Duaneres

ADT (Magatzem de Dipòsit Temporal) / LAME (Local Autoritzat per a Mercaderies d’Exportació)

DA (Dipòsit Duaner):Tipus A

No. ESXA08001095

DDA (Dipòsit Distint del Duaner):Tipus A

No. ESIA08001049