INTERTRÀNSIT li ofereix informació útil per a que conegui i optimitzi els seus transports i operacions de comerç internacional. Si necessita més informació o desitja consultar amb més precisió no dubti en consultar-nos directament per  sol·licitar assessorament.

Informació tècnica

codigos-postales
Taula de codis Postals
Descarregar PDF
Taxa carburant

Descarregar PDF

Taula d’Incoterms 2010

Descarregar PDF

Taula de tipus de contenidors marítims

Descarregar PDF

Taula de tipus de contenidors aeris

Descarregar PDF

Condicions generals d’expedició

Descarregar PDF

Convertidor de divisa

Entrar

Zones horàries

Entrar

Preguntes freqüents

Quins documents necessito per fer una importació?

En termes generals els tres documents comuns a qualsevol tipus de importació són la Factura Comercial, Llista de contingut, Certificats de Origen així com el Contracte de Transport Internacional (B/L, CMR, AWB…).

És recomanable que en la factura s’indiqui el codi aranzelari  del Sistema Harmonitzat (SA), que consta de 6 dígits com a mínim per una correcta classificació de la mercaderia; també hauria de reflectir  l’INCOTERM i les dades econòmiques i de vinculació comercial entre venedor i comprador.

En la Llista de Contingut hauran d’especificar-se mesures, pes i contingut de cada embalum transportat.

En quant al Certificat de Origen existeixen diverses modalitats en funció de la mercaderia i país d’origen, amb l’objectiu de poder-se acollir a beneficis aranzelaris en funció dels acords de comerç internacional.

Altres documents serà els específics per a cada mercaderia (certificats de sanitat, veterinària, tecnologia de doble ús, metrologia, guies d’alcohol, etc, etc…)

Per a tot l’assessorament específic INTERTRÀNSIT disposa de professionals que sabran informar-los dels requisits totals per tramitar de forma ràpida, econòmica i segura les seves importacions.

Quins són els principals tipus de contenidors marítims?

Els contenidors marítims estan fabricats d’acord a normatives ISO i es divideixen segons diferents criteris, principalment el volum i tipus de càrrega. Aquestes mesures estandarditzades permeten el transport multimodal a tot el món.

Poden estar fabricats de diferents materials per protegir la mercaderia, podent ser d’acer, alumini, fusta, refrigerats, hermètics…

En la següent taula en pdf disposa d’informació més detallada dels contenidors marítims més comuns.

Si es tracta de transport aeri pot consultar la informació en aquesta altra taula.

Per qualsevol tipus d’aclariment consulti amb el nostre departament d’aeri i marítim.

Què són els Incoterms?

Els International Commerce Terms o Incoterms, són termes expressats en tres lletres que delimiten els costos i responsabilitats que venedor i comprador assumiran en el moment del transport internacional de la mercaderia. No són obligatoris, encara que són de gran utilitat pràctica en les operacions comercials internacionals.

Per escollir el més adequat hem d’atendre a qüestions tan importants com el tipus de mercaderia, el tipus de transport que s’efectuarà i qui ha de contractar i abonar l’esmentat transport, qui assumeix l’assegurança de mercaderies, qui es fa càrrec del cost de duanes e impostos així com on i com s’entregarà la mercaderia.

En aquesta taula venen expressats  i esquematitzats tots els costos detallats de funcionament dels Incoterms.

Qui té l’obligació de fer l’Intrastat?

El Receptor o Expedidor que realitza intercanvis de béns amb Estats membres de la UE sempre i quant el valor dels mateixos no superi el llindar de exempció durant un exercici anual. En aquest cas s’haurà de realitzar la declaració mensual estadística Intrastat.

A Espanya és competència de l’Agencia Tributaria fixar el llindar d’exempció o obligatori.

INTERTRÀNSIT confecciona i presenta telemàticament el seu INTRASTAT, així com la Declaració Trimestral Recapitular d’Iva Model 349.

Necessito emmagatzemar i distribuir als meus clients?

INTERTRÀNSIT, a través dels seus propis magatzems, ofereix serveis de Planificació, Aprovisionament, Gestió d’Existències, Emmagatzematge, Gestió de Comandes i Distribució per donar un servei integral a les seves operacions de Comerç Exterior.
Custodiem les seves mercaderies  i oferim un ampli ventall de possibilitats per a gestiona els seus productes fins a destí final.

 • Control de Stock en temps real a la web.
 • Control de Stocks per unitats, caixes, palets i altres barems de classificació.
 • Sistemes LIFO, FIFO, FEFO… adaptat al tipus de mercaderia a controlar.
 • Cross Docking
 • Picking (Preparació de comandes).
 • Packing (embalatge).
 • Manipulacions diverses.
 • Traçabilitat a través del nostre ERP i control de mercaderies per Ràdio Freqüència.
 • Intercanvi automàtic de fitxers electrònics, EDI.
 • Servei de magatzem duaner (ADT/LAME, DDA i DA).
 • Registre Sanitari (Polivalent) i SANDACH (pinsos).

L’assegurança cobreix la totalitat del valor de la mercaderia?

A més de les CONDICIONS GENERALS D’EXPEDICIÓ, en la seva variant de Transport Nacional (LOTT) com internacional (CMR, IATA, Hague Rules, La Haya-Visby, CIM…) INTERTRÀNSIT posa a la seva disposició l’assegurança “Tot risc” de mercaderies generals, segons les clàusules ICCA (Institut Cargo Clauses All Risk) amb cobertura porta-porta.

Consulti altres opcions d’assegurança per a les seves mercaderies.

Quins tipus de tarifes s’aplicarien al meu transport?

INTERTRÀNSIT pot oferir-li unes tarifes adaptades a les seves necessitats.

Per això el millor és consultar els nostres agents tot subministrant la informació més completa i precisa que pugui, incloent-hi el servei requerit, tipus de mercaderia, volum, pes, origen, destí,… amb totes aquestes dades rebrà un pressupost personalitzat amb la possibilitat de tractar directament amb els nostres assessors.

Com saber en quin estat es troba el meu enviament?

INTERTRÀNSIT posa a la seva disposició un servei Online mitjançant el qual podrà saber la situació en la que es troba la seva mercaderia.

D’aquesta manera, a través de l’eina de  tracking on line, disponible a la nostra web, pot fer un seguiment accedint a la seva àrea de client i controlar els stocks emmagatzemats, monitoritzar els processos d’entrega i transport, així com consultar documentació referent al seu servei sabent en tot moment l’estat de l’enviament o stock.

Com calcular els M3 d’una mercaderia?

Calcular el volum d’una mercaderia és tan senzill com multiplicar les seves mesures atenent al llarg x ample x alt i expressat en metres.

A partir del volum obtingut, ha de calcular-se la Conversió Volumètrica per a obtenir el Pes Volumètric de la seva mercaderia, segons la modalitat de transport en la que viatgi la seva expedició.

 • Marítim: 1 m3 = 1000 kgs
 • Terrestre: 1 m3 = 333 kgs.
 • Aeri: 1 m3 = 166,66 kgs.

El pes Taxable (per aplicar tarifes) serà el valor més alt entre el Pes Brut i el Pes Volumètric.

Per la seva comoditat, aquí te una calculadora de conversió volumètrica més completa que l’ajudarà a calcular els m3 de les seves expedicions d’una forma senzilla.